Reflectieverslag voorbeeld

Reflecteren betekent spiegelen

Reflectieverslag voorbeeldEen reflectieverslag is een verslag waarin je zo eerlijk mogelijk probeert aan te geven wat je sterke en wat je zwakke kanten zijn. Het is soms goed om kritisch naar je zelf te kijken. In geval van conflicten of in geval van keuzes maken. Je kan via een reflectieverslag voorbeeld inzicht krijgen in jouw handelen en kunnen. Je komt door een aantal specifieke vragen te stellen er achter hoe je hebt gehandeld in bepaalde situaties en welk effect die beslissingen hebben gehad.

Door middel van een reflectieverslag voorbeeld krijg je zicht op je eigen handelen

Ook zie je wat jij hebt geleerd en wat je anderen heb geleerd. Door voortdurend te reflecteren, leer je jezelf beter te ontwikkelen. Je leert verantwoording te dragen voor je eigen weten en kunnen.

Reflectieverslag voorbeeld

Het doel van het spiegelen, reflecteren, is om te leren handelen in toekomstige situaties en bewust te worden van je eigen handelen en gedrag. In het moderne onderwijs is het schrijven van een reflectieverslag voorbeeld vaak een noodzaak en steeds terugkerende opdracht. Het reflectieverslag voorbeeld wordt vaak gebruikt bij stages, projectopdrachten als een soort portfolio.

Zelfspiegeling is een krachtig middel om je zelf beter te leren kennen. Je kan je leerdoelen kenbaar maken, de leerinhoud, samenwerkingsverbanden en je toekomstbeeld. Wat ging of gaat er allemaal goed of fout en wat heb je geleerd. Veel mensen zijn daar tot laat in het leven nog mee bezig. Hier kan je bijvoorbeeld een lijst boeken vinden die je hiermee kunnen helpen. Maar in deze context is het vooral boeiend om je professionele zelf beter te leren kennen, natuurlijk.

voorbeeld reflectieverslagSituatie

Je begint het reflectieverslag voorbeeld meestal met het beschrijven van de situatie waarin je jezelf bevindt. Hoe zag de situatie er uit en waar speelde de situatie zich af. Welke personen waren er bij betrokken en wat voor effect hadden die personen op jou. Beschrijf situaties die je bekend voorkomen, situaties waar je elke keer weer tegen aan loopt en hoe je in deze situaties handelt.

Door zelfreflectie kom je er achter waarom de situatie is ontstaan en hoe je hem de volgende keer beter kunt aanpakken.

Taak

Vooral bij functioneringsgesprekken wordt veel gereflecteerd, gespiegeld. Een reflectieverslag voorbeeld maakt je duidelijk hoe je functioneert in een bedrijf of opleiding. Door de taken duidelijk te omschrijven kom je achter een bepaald gedrag, hoe je bijvoorbeeld opereert en welke capaciteiten je hebt. Wat waren jou taakomschrijvingen en waren jou taken evenwichtig verdeeld. Was jij verantwoordelijk voor die taak en hoe ben je daarmee omgegaan. Je kan ook beschrijven wat d taken van de anderen waren en hoe die anderen op jou reageerden. Welke uitspraken heb je gedaan en waarom heb je ze gedaan!

reflectieverslag voorbeeldenActie

In een reflectieverslag voorbeeld omschrijf je jou acties of taken. Indien je acties moet omschrijven, omschrijf je precies wat je gedurende de taak hebt gedaan. Ook moet je beschrijven wat de anderen precies gedaan hebben en wat dat voor een effect op jou heeft gehad. Hoe heb je de zaken aangepakt en wat dacht en voelde je toen je de taken verrichtte. Het reflectieverslag voorbeeld geeft je een duidelijk overzicht in je doen, laten, denken en handelen. Ook voor het bedrijf waar je aan de slag was is jouw reflectieverslag boeiend; ze kunnen de geleerde inzichten gebruiken in hun retentiebeleid voor werknemers.

Resultaat

In een reflectieverslag voorbeeld moet ook het resultaat vermeld worden. Het resultaat van de taken die je volbracht hebt en hoe anderen reageerden op dit resultaat.

Reflectie

Bij het reflecteren wordt altijd beschreven hoe je jou taken hebt beleefd. Wat heeft het met je gedaan en ben je tevreden met jou behaalde resultaten. Wat is de essentie van wat je hebt geleerd en zou je het misschien een volgende keer anders doen. Hoe zou je dat de volgende keer anders doen en welke tools zou je daarvoor gebruiken.
Uiteindelijk zal het reflectieverslag voorbeeld je helpen in de toekomst.